logo
Politika privatnosti - GDPR!
Za dugotrajnu i kvalitetnu zaštitu
od vode, blata, cementa, boja...

Nazovite nas za više informacija+ 385 91 6222 552

STL

Ultra Ever Dry Hrvatska posjeduje sigurnosno - tehnički list (STL) prema uredbi zakona (EZ-a) br.1907/2006.

Namijenjen je uporabi za različite površine sa superhidrofobnim karakteristikama.

Ukoliko Vam je radi poslovanja ili uvida u ispravnost premaza potreban sigurnosno - tehnički list slobodno nas kontaktirajte  te ćemo Vam ga proslijediti putem e-maila.